Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Julkaistu

Opas kuntien puurakentamisen hankintaan -oppaan kansi

Opas kuntien puurakentamisen hankintaan

Puuosaamista Pirkanmaalle -hanke kokosi kuntien rakennushankintojen tueksi oppaan, johon on koostettu löydöksiä puurakentamiseen liittyen niin asukkaiden, rakentajien kuin hankinnoista vastaavien näkökulmista. Oppaan tarkoituksena on edistää erityisesti kuntien puurakentamisen hankintojen onnistumista ja kannustaa kustannustehokkaan puurakentamisen hankinta-tuotanto -mallin kehittämistä. Oppaassa esiteltävät löydökset on kerätty Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa vuoden 2022 aikana toteutettujen haastattelujen ja kyselytutkimusten perusteella. Opas tuo esiin näkökulmia puurakentamisesta hankintaprosessin valmistelusta tarjouspyyntöihin ja tuotantoon unohtamatta puurakennusten käyttäjiä – asukkaita.