Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Julkaistu

BLOGI: Puurakentamisen asiantuntijakoulutukset kiinnostavat

Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeessa järjestetään kolme koulutuspakettia, joista ensimmäinen on parhaillaan käynnissä nimellä Puurakentamisen asiantuntija -koulutus. Koulutuspaketti on suunnattu laaja-alaisesti rakentamisen ja rakennetun ympäristön parissa työskenteleville ja sen yleistajuiset sisällöt on valittu siten, että koulutukseen osallistuminen ei vaadi erityistä puurakentamista koskevaa pohjatietoa.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on ollut kohtuullisen korkealla tasolla, sillä koulutuksiin on osallistunut aktiivisesti n. 30 henkeä. Tämä siitä huolimatta, että koulutuksiin on hankkeen rahoitusehtojen vuoksi voitu hyväksyä edustajia vain pirkanmaalaisista PK-yrityksistä ja kunnista. Kiinnostusta koulutusta kohtaan on esitetty myös suurempien yritysten suunnasta, joten pyrimme julkaisemaan koulutustallenteet hankkeen sivuilla mahdollisimman pian.

Pientä viivettä aiheuttaa saavutettavuusasetuksen vaatimus tekstittää videot, mutta pidämme tätä pienenä vaivana hyötyihin nähden. Tekstitys nimittäin palvelee kaikkien katsojien kykyä omaksua luentovideoiden oppeja.

Päätös videoiden julkaisemisesta tehtiin osaltaan myös siksi, että ensimmäisen koulutuksen sisällön ajatellaan olevan ymmärrettävää ja hyödyllistä myös muille kuin rakennusalan ammattilaisille. Esimerkiksi taloyhtiöiden hallitukset saattaisivat olla kiinnostuneita puurakentamisen tarjoamista mahdollisuuksista julkisivukorjauksille tai lisäkerrosrakentamiselle.

Nyt keväällä 2022 järjestettävä ensimmäinen koulutus antaa pohjan syksyllä järjestettäville kahdelle syventävälle koulutukselle. Syventävät koulutukset on suunniteltu tukemaan rakennushankkeen eri rooleissa toimivien henkilöiden ammatillista kehittymistä, ja ne jakaantuvat rakennesuunnittelijoille tarkoitettuun koulutuspakettiin ja muille ammattilaisille tarkoitettuun pakettiin.

Rakennesuunnittelijoiden paketissa tarkastellaan rakennesuunnitteluun liittyviä asioita kuten eurokoodeja, hallien ja kerrostalojen rakennesuunnittelua, CLT:n rakenneteknisiä ominaisuuksia sekä muita teknisesti orientoituneille kuulijoille mielenkiintoisia asioita.

Syksyn toinen koulutuspaketti puolestaan pitää sisällään puurakentamisen markkinoita, arkkitehtuuria ja modulaarista rakentamista koskevan kokonaisuuden.

Tämän paketin punaisena lankana on kustannustehokkaiden, ympäristöystävällisten ja turvallisten rakennusten suunnittelu toteutuskelpoisiksi kokonaisuuksiksi hankkeen eri osapuolten välisenä yhteistyönä. Puurakentamisen kilpailukyvyn kehittäminen vaatii edelleen esivalmistusasteen ja tuotantotekniikoiden kehittämistä ja tämä onnistuu parhaiten tuomalla rakentamisen arvoketjun eri osapuolia yhteen. Syksyn koulutuspaketeilla on lisäksi yhteiset luennot palomitoituksesta ja talotekniikan haasteiden huomioimisesta.

Alla vielä luettelona syksyn koulutusten aiheet. Laitamme sivuille lisätietoa koulutuksiin ilmoittautumisesta vielä myöhemmin kevään aikana.

Rakennetekninen kokonaisuus

 • Nykyinen EC5 sekä seuraavan EC5-version kehityssuunnat
 • Laajarunkoisten hallien rungon mitoitus
 • Rakennuksen jäykistäminen
 • Puukerrostalon rakennesuunnittelu
 • CLT-rakenteet
 • Hybridirakenteet
 • Elinkaarianalyysi ja hiilijalanjälki
 • Rakennusfysiikan modernit suunnittelutyökalut

Arkkitehtisuunnittelun ja rakennusprojektin hallinnan kokonaisuus

 • Arkkitehtoniset mahdollisuudet ja asiakasarvo
 • Puurakentamisen kansainväliset markkinat ja esimerkit
 • Puurakentamisen teolliset rakennusjärjestelmät
 • Puurakenteiden tuoteosahankinta
 • Urakoinnin organisointi ja työturvallisuuden erityispiirteet
 • Työmaavalvonnan erityispiirteet ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy
 • Puurakentamisen ekologisuus
 • Puurakennusten korjaaminen ja puulla korjaaminen

Yhteiset aiheet

 • Palomitoituksen määräykset ja palomitoitus erilaisissa kohteissa
 • Talotekniikka puurakentamisessa

Kirjoittaja Jussi Savolainen on Tampereen ammattikorkeakoulun rakentamistalouden ja -tuotannon yliopettaja, joka vastaa TAMKin osalta Puuosaamista Pirkanmaalle -hankkeen koulutuskokonaisuuksista.