Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Julkaistu

Tamperelaiset oppilaitokset kestävän rakentamisen edelläkävijöinä

Kestävän rakentamisen yleistyessä puun merkitys ja suosio rakentamisessa kasvaa. ­– Puu on suomalaisille tuttu ja turvallinen materiaali, mutta se vaatii vahvaa osaamista, kertoo rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

TAU, TAMK ja Tredu vastaavat puurakentamisen kasvaneeseen kysyntään

– Tällä hetkellä puu on voimakkaasti nosteessa, sen kysyntä kasvaa, mutta erityisesti suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen osaajista on huutava pula, Karjalainen jatkaa. 

– Nyt tätä puurakentamisen osaajapulaa pyritään korjaamaan EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Tampereen yliopiston, TAMK:n, Tredun, Ekokumppanit Oy:n ja Metsäkeskuksen yhteishankkeessa.

PUURAKENTAMISESTA HYÖTYVÄT KAIKKI

Osaamisen kehittämisen rinnalla hankkeessa pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia pirkanmaalaisille yrityksille sekä levittämään tietoa puurakentamisen hyödyistä muun muassa kaupunkien ja kuntien suuntaan. Tässä Ekokumppaneilla ja Metsäkeskuksella verkostoineen on merkittävä rooli.

– Haluamme tukea ja kehittää julkisen sektorin hankintaosaamisen kehittymistä. Kuntien tulisi nähdä puurakentaminen muun muassa asukastyytyväisyyttä nostavana vaihtoehtona ja panostaa tilauksiin, jotta osaaminen ja kestävän rakentamisen kilpailukyky kehittyvät, toteaa projektipäällikkö Jari Saukko Ekokumppaneilta.

– Lisäksi meille on tärkeää saada paikalliset pk-yritykset mukaan hankkeeseen kehittämään sekä koulutusmallia että puurakentamisen ratkaisuja. Näin hankkeesta hyötyy koko yhteiskunta; se luo Pirkanmaalle osaamista, työtä ja tuloja, Saukko toteaa tyytyväisenä.