Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Julkaistu

Osaajia ja tilauskantaa yrityksille

Puuosaamista Pirkanmaalle -hanke tarjoaa yrityksille koulutusmalleja ja osaamista kasvavan puurakentamisen mahdollisuuksiin. Koulutusta kehitetään yhdessä yritysten kanssa työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja tietotaidon lisäämiseksi. Samalla kehitetään kuntien uskallusta luottaa puuhun rakennetun ympäristön ratkaisuissa.

Teollisen puurakentamisen murrokseen voidaan vastata ainoastaan koulutusta ja tietotaitoa lisäämällä. Tietotaitoa tarvitaan kuntien hankintoihin, yritysten kykyyn vastata kasvaneeseen kysyntään ja vastaavasti oppilaitosten tulee kouluttaa osaajia.

Hankkeemme tavoitteena on kehittää puurakentamisen koulutusmalleja ja kouluttaa niiden pohjalta 50 – 100 rakentamisen ammattilaista. Koulutukset toteutetaan pilottimuotoisina vuonna 2022.

Tampereen yliopisto keskittyy suunniteluosaamiseen eli puurakentamisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan pätevyyskoulutukseen.

Tampereen ammattikorkeakoulu vastaa tuotantopuolesta eli rakennustyömaiden toimihenkilöiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden täydennyskouluttamisesta.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa täydennetään suorittavan tason koulutusvajetta niin puuelementtien valmistamisen kuin asentamisenkin osalta.

Oppilaitosten lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Ekokumppanit Oy ja Suomen metsäkeskus, joiden tehtävänä on kehittää kuntien hankintaosaamista sekä uskallusta nähdä puu varteenotettavana vaihtoehtona rakentamisessa.

Hankeaika:
1.2.2021 - 31.12.2022